Uitkomst nieuwe mantel-cao Foodservice en Groothandel in Levensmidde..

19 juni 2017

Uitkomst nieuwe mantel-cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen teleurstellend

Geplaatst op 19 juni 2017
Vorige week heeft De Unie onderhandeld over de mantel-cao: de `Cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen'. Afspraken die ook voor jou gelden. Over de teleurstellende uitkomst zo meer. Want we kijken ook verder. Eerst gaan we in juli aan de slag voor de nieuwe Cao Groothandel in
Levensmiddelen. Wij zijn benieuwd naar jouw eigen ideeen voor die cao?

Over de raam-cao

De raam-cao gaat vooral over pensioen, cao-looptijd en loon.

Pensioen:
Afspraak is dat jouw pensioen op 68-jarige leeftijd begint. Dat noemt men de richtleeftijd. Het beheersen van de kosten van het pensioen is een reden. Daar betaal jij ook zelf aan mee. Een andere reden is de geleidelijke stijging van de AOW-leeftijd.

Looptijd:
Werkgevers willen een cao afspreken voor 24 maanden. Dus van 1 juli 2017 tot 30 juni 2019.

Loon:
Werkgevers kwamen met hun 'finale loonbod' dat voor ons teleurstellend is:
- 1,5% structureel per 1 februari 2018;
- 1,5% structureel per 1 februari 2019; en
- 0,5% eenmalig per 1 december 2017.

Wij hebben geantwoord dat we dan eerst maar over de andere punten moeten gaan praten. Het gaat over het totaal van alle afspraken die we met werkgevers kunnen maken.

Cao Groothandel in Levensmiddelen

Over jouw cao gaan we in juli onderhandelen. In de Perspectiefnota 2017 lees je wat De Unie wil bereiken. Ook voor jou. We hebben dat voor jouw cao in een voorstellenbrief gezet. Lees hier de voorstellenbrief. Het gaat vooral over de instrumenten voor duurzame inzetbaarheid. Maar aan de
loopbaanscans, vitaliteit, financiele scans en mantelzorg wordt al gewerkt. Zie bijvoorbeeld www.expeditiefit.nl. Dat we nog verder willen gaan, schrijven we op. Maar grotendeels zijn dat geen nieuwe ideeen.

Jouw eigen ideeen over de cao

Het gaat hier over jouw cao. Ben je het eens bent met wat er in de concept-voorstellenbrief staat? Belangrijk dat de dingen die jij graag ziet veranderen ons bekend zijn. Vooral veranderingen voor de hele branche. Misschien heb jij een heel goed idee over bijvoorbeeld vrije tijd, scholing of
werktijden? Of over iets heel anders? Bedenk je opeens een heel nieuw voorstel voor de cao? Laat het ons weten via de e-mail.

Modernisering van de cao

De cao is nu vooral een optelsom van afspraken die in de loop van de tijd zijn gemaakt. Die afspraken zijn erbij geschreven in al bestaande teksten. Daarom leest het cao-boekje zo moeilijk. De Unie wil dit kritisch gaan bekijken. De kans is dat er verslechteringen door komen. Als we echter
niets doen is dat ook een risico. Namelijk een cao die steeds minder goed aansluit op wat jij echt nodig hebt. We moeten dus wel iets doen. Want helemaal zonder een cao wordt het voor jou in ieder geval niet beter.

We hebben wel jouw hulp nodig

Als we aan de slag gaan met de aanpassing van cao-artikelen kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Wij hebben dan vragen aan jou en jouw collega's. Want welk gevolgen heeft een wijziging? De Unie wil graag veel werknemers erbij betrekken. En dan denken we aan leden, maar ook niet-leden. Laat het
ons weten als je interesse hebt. Dit kan door het invullen van een korte vragenlijst.

Ed Lecomte
Belangenbehartiger

Informatie

Sectoren: Industrie en Handel
Branche: Groothandel in levensmiddelen
Geplaatst in: Actueel Nieuws