Interessante links

kennisnet

Stichting Kennisnet Ict op school

Stichting Kennisnet Ict op school is dé internetorganisatie van en voor het onderwijs.

rijksoverheid

Rijksoverheid

Toegankelijk en goed onderwijs is onmisbaar in onze kennismaatschappij. Investeren in kennis is investeren in de toekomst. De overheid spant zich daarvoor in. Scholen krijgen daarbij zoveel mogelijk vrijheid. Via het wetenschapsbeleid stimuleert de overheid prestatie en innovatie.

laks

Laks

Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) is een organisatie van, voor en door scholieren.

job

Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

De JOB komt op voor de rechten van alle mbo'ers in Nederland. Zij doen dit door advies en informatie te geven over alles wat met het mbo-onderwijs te maken heeft.

duo

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

De Dienst Uitvoering Onderwijs voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

idw

Internationale DiplomaWaardering

Informatie over jouw buitenlandse diploma's als je in Nederland wil verder studeren of wil gaan werken.

inspectie

Inspectie van het Onderwijs

De inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van (bijna) alle onderwijsinstellingen in Nederland.

bve

MBO Raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. De MBO Raad behartigt de belangen van de bve-sector.

hboraad

HBO Raad

De HBO-raad, is de belangen- en werkgeversvereniging van de door de overheid bekostigde Nederlandse hogescholen. De HBO-raad stelt alles in het werk om de positie van de hogescholen te versterken en onderhoudt daartoe een breed netwerk. Bij de HBO-raad werken professionals die sterk betrokken zijn bij de maatschappelijke betekenis van hogescholen. De HBO-raad, vereniging van hogescholen, is bij uitstek het platform waar hogescholen samenwerken.

opleidingenberoep

Opleiding en Beroep

Als jongere en als volwassene wil je leren en/of werken. Een leven lang. Hoe pak je dat aan? Deze site is er voor jou! Je kunt hier op zoek naar opleidingen en cursussen, beroepen en vacatures, stages en leerwerkplekken, EVC-procedures en achtergrondinformatie.

ervaringscertificaat

Ervaringscertificaat.nl

Een Ervaringscertificaat maakt duidelijk wat je nu weet en kunt. Bij je huidige werkgever bijvoorbeeld: je staat sterker in je werk. Of bij een nieuwe werkgever. Zoek je ander werk, dan kan het Ervaringscertificaat enorm helpen. En wil je een (vervolg) opleiding doen, dan kan het de opleidingsduur verkorten.

fnvjong

FNV Jong

FNV Jong is het jongerennetwerk van de FNV. FNV Jong is geen ouderwetse bond, maar een moderne organisatie voor thema's rond werk, zorg en inkomen.

beroepskeuze

Beroepskeuze.nl

De Stichting Register BKA is een onafhankelijke instelling die als doelstelling heeft de studie-, beroepskeuze- en loopbaanadvisering in Nederland op een zo hoog mogelijk peil te handhaven.

cnvjongeren

CNV Jongeren

CNV Jongeren is een vakbond speciaal gericht op jongeren met een bijbaan, vakantiebaan, een studie of een eerste baan. Op de website vind je projecten die CNV jongeren onderneemt, allemaal gericht op jongeren en de arbeidsmarkt.

komindebouw.gif

Komindebouw.nl

Komindebouw.nl is een wervingswebsite gericht op personeel op bouwkundig en civieltechnisch gebied, door middel van directe communicatie tussen werkgever en werknemer.