TRI Groei in Groen Zuid Nederland

Adres:
Korteweg 2c
Postcode/Plaats:
3251 LE Stellendam
Land:
Nederland

TRI Groei in Groen Zuid Nederland

TRI is het samenwerkingsverband van hoveniers-, groenvoorzienings-bedrijven, gemeentelijke groendiensten en boomteeltbedrijven die bij ons als opleidingsbedrijf zijn aangemeld. Ons gemeenschappelijk doel: jongeren succesvol opleiden voor een toekomst in de ‘Groene Ruimte’ of ‘Boomteelt’ sector.

Onze leerlingen volgen hun opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dit betekent dat de leerlingen 4 dagen werken en 1 dag naar school gaan. Wij streven ernaar deze jongeren na hun opleiding een dienstverband bij een lidbedrijf te kunnen bieden. Dankzij dit specifieke opleidingstraject wordt TRI gezien als dé opleiding voor groei in groen. TRI bestaat landelijk uit ongeveer 300 aangesloten bedrijven en via TRI volgen 200 leerlingen hun opleiding. TRI Groei in Groen is een landelijk opererende stichting die werkzaam is in Zuid-, Noord, Oost en Noord West Gelderland.

TRI betekent ‘drie’ in het Grieks en staat voor de unieke driehoeksverhouding tussen scholen, bedrijven en leerlingen. TRI biedt een stevige basis om via een combinatie van praktijk en theorie de top te bereiken. De fonetische klank van TRI verwijst naar het Engelse ‘tree’ dat boom betekent. Een boom staat voor groei, ontwikkeling en wijsheid en neemt een prominente plaats in binnen de groensector in het algemeen.

Goed opgeleid personeel is belangrijk voor de toekomst van de groensector. TRI Groei in Groen is daarom actief betrokken bij de werving van jongeren voor een toekomst in de ‘groene ruimte’ en boomteeltsector. Daarbij zet TRI zich in voor een betere samenwerking en aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven.

Werken en leren via TRI

Als je wordt opgeleid via TRI krijg je bij aanvang een compleet informatiepakket. Ook de Persoonlijke Beschermings- Middelen worden door TRI verstrekt. Je wordt geplaatst bij een bedrijf bij je in de buurt en dan opgenomen in een roulatiesysteem. Daardoor kun je tijdens je opleiding op meerdere bedrijven komen te werken. Je krijgt zo een bredere opleiding en ervaart waar je eigen kwaliteiten liggen. De regiocoördinator onderhoud contacten met jou, je leerbedrijf en school. De administratie verzorgt je verloning en voorziet je van allerlei informatie.

De bedrijven aangesloten bij TRI zijn bereid tijd, geld en energie in je opleiding te investeren, daarvoor vragen ze van de leerling een grote inspanning op het werk en school. Je moet overal laten zien dat je het vak echt wilt leren. Dat betekent dat ook na een dag hard werken er ’s avonds nog gestudeerd moet worden: maken en leren van zaken voor school, zowel voor algemene vakken als voor beroepsgerichte vakken.

Informatie en aanmelding:

www.trigroeiingroen.nl
Kom je er niet uit of heb je vragen? Neem dan contact op met ons servicepunt via het contactformulier.