Severinus

Postbus 6666
5500 MA Veldhoven
Klik hier voor het telefoonnummer

Severinus

Mensen met een verstandelijke handicap moeten de kans krijgen te leven met en zoals anderen in de samenleving. Severinus is een organisatie die daar ondersteuning bij biedt. De belangrijkste taken zijn het bieden van een passende leefomgeving waarin wonen, dagbesteding vrijetijdsbesteding en zonodig

behandeling een plaats hebben. Daarnaast biedt Severinus diverse vormen van thuisondersteuning. Belangrijk is dat alle vormen van ondersteuning aansluiten bij de behoeften en de wensen van de cliŽnt en in samenwerking met ouders en/of andere vertegenwoordigers van de cliŽnt. ĎGewooní waar het gewoon kan, en bijzonder waar dat nodig is. In de omgang met de cliŽnt staat het respect voor de eigen levenswijze centraal. Er is aandacht voor de persoonlijkheid, gewoonten, levensovertuiging en het sociale netwerk van familie, vrienden en kennissen.