Sociaal-Cultureel Werker (Samenlevingsopbouw)

Waar werk je?

Een Sociaal-Cultureel Werker (Samenlevingsopbouw) vind je vooral terug bij instanties die zich inzetten voor sociaal cultureel werk. Een buurthuis bijvoorbeeld, maar ook andere culturele instellingen en gemeentes kunnen je diensten goed gebruiken. Omdat je betrokken bent bij buurtbewoners en hun activiteiten, zijn je werktijden vaak flexibel.

Wat doe je?

Als Sociaal-Cultureel Werker (Samenlevingsopbouw) draag jij je steentje bij aan een betere maatschappij. Dat doe je door de buurt waarin je werkzaam bent samen met de buurtbewoners te veranderen in een zo prettig mogelijke leefomgeving. Je luistert naar hun wensen en geeft op jouw beurt advies over hoe bijvoorbeeld de sociale veiligheid en levendigheid verbeterd kunnen worden. Je helpt hen bij de organisatie van buurtevenementen. Kortom: je ondersteunt de buurtbewoners bij het bepalen van hun buurtbeleid en ondersteunt hen bij de uitvoering ervan, zodat ze actief betrokken raken bij hun wijk.

Wat moet je kunnen?

Je werkt met veel verschillende mensen. Al deze mensen hebben een eigen mening. Geduld zal je dus goed van pas komen, evenals respect. Je stelt je flexibel op. Omdat jouw taak vooral ondersteunend is, is het niet de bedoeling dat je alles zelf gaat doen. Je zult daarom moeten delegeren en anderen moeten kunnen motiveren. Naast buurtbewoners krijg je te maken met diverse instanties, die je zowel mondeling als schriftelijk moet benaderen. Dat is met jouw communicatieve vaardigheid een eitje.

Een carrière als Sociaal-Cultureel Werker (Samenlevingsopbouw) geeft handen en voeten aan de uitspraak 'De maatschappij, dat ben jij.' Iets voor jou?