Handhaver toezicht en veiligheid

Waar werk je?

Als handhaver toezicht en veiligheid werk je bij een gemeente of een door de gemeente ingestelde organisatie voor stadstoezicht of een andere aan een gemeente, provincie of overheid gelieerde instelling of organisatie.

Wat doe je?

Als handhaver toezicht en veiligheid ben je verantwoordelijk voor het toezien op de orde en veiligheid, het informeren en verwijzen van publiek en je biedt ondersteuning bij projecten en (gemeentelijke) evenementen. De werkzaamheden, die vooral op straat plaatsvinden, zijn een combinatie van preventief toezicht houden, service verlenen en voor de handhaver toezicht en veiligheid sanctioneren.

Als handhaver toezicht en veiligheid surveilleer je in uniform op plaatsen en tijden wanneer dat wenselijk is. Je hebt een verantwoordelijke functie en je zorgt ervoor dat je risico’s voortijdig signaleert zodat je tijdig in kan grijpen. Je hebt verdergaande bevoegdheden waarmee je mensen staande mag houden en /of goederen in mag nemen of zelfs boetes mag uitschrijven.. Daarnaast heb je een dienstverlenende taak waarbij je advies geeft aan mensen, bijvoorbeeld over een parkeerplaats en bezoekers de weg wijst.

Wat moet je kunnen?

Je bent in je functie als handhaver toezicht en veiligheid verantwoordelijk voor je eigen takenpakket. Zelfstandigheid is in je werk van groot belang. Je neemt bij het surveilleren het voortouw bij eventuele in te zetten acties en je hebt ten opzichte van je collega's een begeleidende en aansturende rol.

Spreken de werkzaamheden van Handhaver toezicht en Veiligheid je aan? Dan is dit beroep zeker iets voor jou!