Sensire

Verpleegkundige woonteam de Boomgaard

Details van de functie

Logo Ben jij een deskundig verpleegkundige voor onze bewoners met dementie en probleemgedrag? Zie jij het als een uitdaging om de persoon achter het gedrag te zien? Wil jij samen met ons een nieuwe woning vormgeven gericht op de beste zorg voor deze bewoners? Zeg jij volmondig ja? Dan zijn wij op zoek naar jou!Raak jij enthousiast van het profiel dat wij hebben geschetst dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren! We willen je graag ontmoeten en hopen je op onze nieuwe woning te mogen verwelkomen.

Een kans om je als verpleegkundige verder te ontwikkelen. Wij bieden vele interne opleidingen en trainingen aan.

Bij aanvang kunnen wij je een contract voor onbepaalde tijd, voor minimaal 24 en maximaal 32 uur per week, bieden. Wij gaan graag met je in gesprek over jouw wensen. Kom jij ons nieuwe team versterken? Wij zien je reactie met belangstelling tegemoet! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pamela Grootjans, Teamverpleegkundige, telefoonnummer [klik hier voor het telefoonnummer] of met Judith van Zelst, Teamverpleegkundige, telefoonnummer [klik hier voor het telefoonnummer] .

Afdeling De Boomgaard


“Blijf je naast me staan als ik zelf niet weet waarover ik bang of boos ben.”

De laatste jaren neemt de complexiteit van de zorg voor bewoners met dementie in het verpleeghuis toe. Dit komt voornamelijk omdat bewoners in een later stadium van de dementie verhuizen, vaak in de vorm van een crisisopname als thuis onhoudbare situaties ontstaan. Hierdoor is er vaker sprake van (ernstig) probleemgedrag, omdat men zich niet meer kan verhouden tot veranderingen.

Sensire ontwikkelt binnen Den Ooiman een nieuwe woning specifiek gericht op bewoners met dementie in combinatie met probleemgedrag. Voor deze woning starten we een nieuw team waar we een veilige omgeving en zorg op maat bieden zodat bewoners uiteindelijk weer terug kunnen keren naar een reguliere woning.

“Kan ik erop vertrouwen dat je ervoor me bent ook als het moeilijk wordt?”

De Boomgaard richt zich op gespecialiseerde zorg voor mensen waarbij je multidisciplinair samenwerkt en met elkaar zoekt naar een passende behandeling. De zorg voor structuur en de juiste benadering draagt bij aan het herstel van het gewone leven. Samen met je team ontwikkel je de expertise op het gebied van het begeleiden van mensen met dementie en probleemgedrag.

De kern van de behandeling is dat structuur bijdraagt aan de kwaliteit van het leven van de bewoner. Flexibiliteit en maatwerk is hier belangrijk in. Dagbesteding zal afgestemd worden op de individuele bewoner en zal variëren in de tijd per bewoner en op de woning. De zorg is gericht op observeren en behandelen.

Vanuit je rol als Verpleegkundige voer je verzorgende, begeleidende en verpleegtechnische taken uit. Samen met de Teamverpleegkundige vervul je een spilfunctie in de zorg en dienstverlening. Hierbij staat het welbevinden van de bewoner centraal. Naast de zorgverlening richting bewoners, richt jij je op ondersteuning van het team. Vanuit coaching aan collega's en het overbrengen van deskundigheid, draag je bij aan optimale en kwalitatieve zorg. Je werkt vanuit een multidisciplinaire insteek en onderhoudt contacten met andere professionals zoals de huisarts, specialist ouderen geneeskunde of fysiotherapeut. Het team draagt daarnaast zorg voor het begeleiden van familie en naasten. Zij vervullen een belangrijke rol in het leven van de bewoner. De naasten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling en dagbesteding.

Een greep uit jouw werkzaamheden

Gedurende de dag combineer je een ondersteunende en adviserende rol richting zowel bewoners als collega's. De zorg die je verleent is afgestemd op de individuele bewoner. Met de juiste zorg en begeleiding zorg jij ervoor dat mensen worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid. Je maakt telkens de inschatting op welke wijze de zorg ingestoken moet worden. Je zoekt geregeld afstemming met het cliëntsysteem, collega's en andere zorgprofessionals. Richting collega's breng je tevens je kennis en kunde over. Je informeert hen bijvoorbeeld over specifieke thema's of ondersteunt in het vasthouden van bekwaamheden. Je blijft up-to-date over de laatste ontwikkelingen in je vakgebied.

Wonen met Zorg

  • Je hebt een brede kennis en beschikt over verpleegkundige ervaring;
  • Je hebt kennis van en ervaring met dementie;
  • Je bent flexibel en staat stevig in je schoenen;
  • Je straalt rust uit en zelfverzekerdheid;
  • Je kan directief werken;
  • Je bent bewust van je eigen gedrag in relatie met de ander;
  • Je bent in staat tot zelfreflectie en je kunt je eigen gedrag aanpassen;
  • Je hebt goede gespreksvaardigheden;
  • Je werkt volgens de afspraken die zijn gemaakt in het multi-disciplinaire team;
  • Je bent in staat om jouw kennis en kunde op prettige wijze over te brengen aan collega's.

Verder beschik jij over

• Het MBO diploma Verpleegkundige niveau 4;
• Een BIG registratie;
• Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), om bij aanvang of na aanvraag te overleggen;
• De bereidheid om onregelmatige diensten te draaien, waaronder zowel weekenden als nachtdiensten.

Er wordt een beroep gedaan op je flexibiliteit door de vele wisselingen in bewonersvraag.
Gerelateerde opleidingen:
Gerelateerde opleidingen/cursussen aan de sector(en) van deze vacature:
Enkele opleidingen/cursussen die in deze sector(en) aangeboden worden:
Sollicitatiewijze:
Bij sollicitatie wordt u doorgelinkt naar de website van Sensire