Continu professionals

Verhuurmakelaar met passie voor vastgoed

  • Vacature
MBO
  • Zuid-Holland
Dordrecht
1 augustus 2021

Details van de functie

Logo Het doel van de functie is het verhuren van woningen binnen de kaders van het verhuurbeleid, zodanig dat er sprake is van minimale leegstand van de woningen.Is verantwoordelijk voor het snel (opnieuw) verhuren van woningen c.q. het tot-stand-komen van huurovereenkomsten en het voorkomen dan wel beperken van leegstand en huurderving binnen gegeven normen en criteria.Bezichtigt met kandidaat-huurders de woning; organiseert groepsbezichtigingen; bespreekt mogelijke veranderingen en verbeteringen in en aan de woningen;Bevordert en organiseert voorlichting en advies aan bewoners, huurders, woningzoekenden en derden over alle aspecten rond het huren, bewonen en onderhoud van een woning van Haag Wonen.Maakt in overleg met Dagelijks Onderhoud voorstellen voor verbeteringen aan moeilijk verhuurbare woningen (upgrading).Coördineert en bewaakt de administratieve afhandeling van de verhuur; controleert de huurprijswijziging bij een mutatie.Verzorgt ten behoeve van het optimaliseren van de dienstverlening de after sales activiteiten en draagt in dat kader zorg voor oplossing van eventuele problemenVerzamelt en interpreteert gegevens voor perioderapportages, toewijzingsbeleid, vaststellen van marktontwikkelingen op verhuurgebied en doet voorstellen voor het eigen beheergebied; adviseert ten aanzien van het optimaliseren van verhuurmogelijkheden, beperking van leegstand, huurprijzen en van daaraan gerelateerde processen en beleidslijnen.

Functie eisen
Ervaring binnen de sociale volkshuisvesting is een eisJe hebt een optimistische persoonlijkheid en je enthousiasme werkt aanstekelijk

Arbeidsvoorwaarden
Tijdelijk dienstverband voor duur van een jaar gedetachereerd via Continu Professionals. Daarna overname mogelijk bespreekbaar. Schaal H van de CAO Woondiensten (max. EUR3.805, afhankelijk van ervaring).

Info over het bedrijf
Als HR-dienstverlener richten wij ons al meer dan 20 jaar uitsluitend op de woningcorporatiesector en de mensen die er werken. Werken in de wereld van woningcorporaties is namelijk iets bijzonders. Je beoefent niet alleen een vak. En je bent niet alleen onderdeel van een organisatie. Je draagt ook een steentje bij aan een groter, maatschappelijk doel. Betaalbare huisvesting. Woongenot. Leefbaarheid in de wijk.
Gerelateerde opleidingen:
Gerelateerde opleidingen/cursussen aan de sector(en) van deze vacature:
Enkele opleidingen/cursussen die in deze sector(en) aangeboden worden:
Sollicitatiewijze:
Bij sollicitatie wordt u doorgelinkt naar de website van Continu professionals