Hulp op deze site

Hoe wordt de privacy van mijn gegevens gewaarborgd?

De gegevens van de sollicitant worden, als je dit in je account hebt aangegeven, anoniem gehouden. De werkgever krijgt in dit geval alleen je naam, woonplaats en e-mailadres te zien. Heb je in geen gebruik gemaakt van de anonimiteitoptie, dan kan de werkgever alle gegevens die je opgegeven hebt bekijken.

Er wordt discreet met je persoonsgegevens om gegaan. Werkgevers kunnen pas CV's bekijken nadat zij een loginnaam en wachtwoord van ons hebben ontvangen.