De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

17 april 2018

De Bank of America Company (de ?Onderneming?) heeft vandaag zijn aandeelhouders op de hoogte gesteld dat het op 16 april 2018 een actueel verslag heeft ingediend via Formulier 8-K bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (?SEC?), waarin financiŽle resultaten worden aangekondigd voor het 1e kwartaal, eindigend op 31 maart 2018, met een netto-inkomen van $ 6,9 miljard, oftewel $ 0,62 per verwaterd aandeel.

FinanciŽle hoogtepunten van Q1-181 (vergeleken met het kwartaal van het vorige jaar, tenzij anders vermeld)

De inkomsten voor belasting toegenomen met 15% $ 8,4 miljard Netto-inkomen toegenomen met 30% tot een record van $ 6,9 miljard Verwaterde inkomsten per aandeel toegenomen met 38% tot $ 0,62 Omzet, netto rentelasten namen toe met 4% tot $ 23,1 miljard De netto rente-inkomsten (net interest income, NII) namen toe met $ 550 miljoen, of 5%, naar $ 11,6 miljard, als gevolg van de hogere rentetarieven alsmede de toename van leningen en deposito's Niet rentedragende inkomsten toegenomen met $ 327 miljoen, of 3%, naar $ 11,5 miljard, wat een sterke positie reflecteert in eigen vermogen en hogere activabeheerkosten Voorziening voor kredietverlies stabiel tegen $ 834 miljoen Niet rentedragende kosten namen af met 1% oftewel $ 196 miljoen, tot $ 13,9 miljard; efficiencycoŽfficiŽnt verbeterd naar 60% De Amerikaanse Tax Cuts and Jobs Act (de Tax Act) resulteerde in een doorlopende verlaging van het effectieve belastingtarief van ongeveer 9 procentpunten. Gemiddelde leningssaldi in bedrijfssegmenten steeg met $ 45 miljard, of 5%, tot $ 864 miljard Gemiddelde depositobalans steeg met $ 41 miljard, of 3%, naar een recordhoogte van $ 1,3 biljoen, onder leiding van Consumer Banking Solide financieel rendement Rendement op gemiddelde activa 1,21% Rendement op gemiddeld eigen vermogen gewone aandeelhouders 10,8% Rendement op gemiddeld tastbaar eigen vermogen aandeelhouders 15,3%

Hoogtepunten per bedrijfssegment voor Q1-18 (vergeleken met het kwartaal van het vorige jaar, tenzij anders vermeld)

Consumenten

Omzet steeg met 9% naar $ 9,0 miljard Leningen met 8% toegenomen, deposito's toegenomen met 6% De activa van Merrill Edge bemiddeling namen toe met 18% Toename van 12% in actieve gebruikers mobiel bankieren, tot 24,8 miljoen Gecombineerde credit/debet bestedingen toegenomen met 9% naar $ 137 miljard

Global Wealth and Investment Management (GWIM)

Omzet steeg met 6% naar $ 4,9 miljard Totale klantbalansen stegen $ 140 miljard naar $ 2,7 biljoen Leningen stegen met 7% tot $ 159 miljard Recordhoogte marge voor belastingen van 29%

Globaal bankwezen

Omzet van $ 4,9 miljard Leningen met 3% toegenomen tot $ 352 miljard, gedreven door internationale en binnenlandse C&I-leningen Deposito's stegen met 6% tot $ 324 miljard EfficiencycoŽfficiŽnt bleef laag tegen 44%

Globale markten

Verkoop- en handelsopbrengsten van $ 4,1 miljard inclusief negatieve netto waarderingsaanpassing debiting (debit valuation adjustment, DVA) van $ 64 miljoen Met uitzondering van netto DVA, zijn de verkoop- en handelsopbrengsten gestegen met 1% tot $ 4,1 miljard Eigen vermogen gestegen met 38% tot $ 1,5 miljard FICC gezakt met 13% tot $ 2,5 miljard t.o.v. sterk kwartaal een jaar geleden

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&;p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op www.sec.gov. Een kopie van het document wordt ook beschikbaar gesteld op de website van het National Storage Mechanism op: www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

_________________________________

1 Hoogtepunten per bedrijfssegment vergeleken met het kwartaal van het vorige jaar, tenzij anders vermeld. Krediet en depositobalansen worden weergegeven op gemiddelde basis, tenzij anders vermeld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

[klik hier voor het telefoonnummer] r1&sid=64685&distro=ftp">

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: www.businesswire.com/news/home/ [klik hier voor het telefoonnummer] /nl/

CONTACT: