Compliance ook in de niet-financiŽle sector actueler dan ooit!

12 mei 2023
Compliance speelt in het bedrijfsleven, maar zeker ook in de (semi)publieke en non-profit sector, een steeds belangrijkere rol. De hoeveelheid - nieuwe - wetgeving, richtlijnen en standaarden, de complexiteit ervan en de snelheid waarmee deze in het algemeen veranderen, maken het niet eenvoudiger om de organisatie compliant in te richten en te houden. Daarnaast zien we dat toezichthouders vaker interveniŽren bij non-compliance, met alle gevolgen van dien.

Naast het juridische perspectief zijn risicobeheersing, het inbedden van bedrijfsethiek en de integriteit in cultuur en gedrag van essentieel belang. Actuele ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid maken compliance management vandaag de dag nog eens extra uitdagend.

Uitdagingen voor de Compliance Officer van nu

Naast het juridische perspectief zijn risicobeheersing, het inbedden van bedrijfsethiek en de integriteit in cultuur en gedrag van essentieel belang. Actuele ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid maken compliance management vandaag de dag nog eens extra uitdagend.

Om deze reden hebben wij de training (Chief) Compliance Officer in de niet-financiŽle sector ontwikkeld. In deze training komen alle belangrijke onderwerpen waarmee een (Chief) Compliance Officer geconfronteerd kan worden aan bod.

U leert onder meer het effectief opzetten, toepassen en monitoren van een compliance programma; governance en systematische risico-analyse; ESG/MVO; human rights en diversiteit; export compliance en sancties; mededinging en anti-trust; omkoping en corruptie; de klokkenluidersregeling; bevordering van 'speak-up' en 'active listening' en datagedreven toezicht. Als laatste nemen de docenten de toekomstige ontwikkelingen en inzichten op nationaal en internationaal (compliance) gebied met u door.

Schrijf u vandaag nog in!
Gezien de toenemende mate van wetgeving en het toezicht hierop kunt u het risico op non-compliance niet negeren! Neem nu de juiste stappen om uw organisatie veilig te stellen en compliance hierbinnen tot in de puntjes te verzorgen. Schrijf uzelf of een van uw collega's in voor deze actuele training.

Dat kan via: www.imfacademy.com/nl/financieel-management/chief-co…