Nieuwe tools voor het maken van goede productfoto's

12 oktober 2017

Tools voor het maken van representatieve productfoto's12 oktober 2017Om kwekers te helpen bij het maken van representatieve productfoto?s ontwikkelen we meerdere hulpmiddelen. Zodat we met elkaar werken aan klantwens nummer 1: productfoto?s 100% betrouwbaar. Daarom vereenvoudigen we de fotovoorschriften.
We zien dat 95% van de foto's representatief is. Alleen 60% is
nog niet volgens voorschrift. De fotovoorschriften die we nu
gebruiken ervaren kwekers als niet eenduidig en te complex. Daarom
werken we aan betere richtlijnen om u te helpen bij het maken van
representatieve productfoto's. Op 25 oktober 2017 toetsen we de
nieuwe fotovoorschriften in de Klankbordgroep Versterken
Plantenklok. Een afvaardiging van de groep Behoud de Plantenklok
neemt ook deel aan deze Klankbordgroep.

Andere hulpmiddelen

Ook willen we andere hulpmiddelen inzetten om het maken van
representatieve foto's 100% op orde te krijgen. Dit gebeurt ook in
overleg met de Klankbordgroep Versterken Plantenklok:
een foto-app die helpt om gemakkelijk representatieve
productfoto's en juiste aanvoerinformatie aan te leveren;

meer ruimte en tijd om de producten te schouwen;

uniformering van de aanvangstijd van het veilen in combinatie
met extra tijd voor het schouwen;

veilsnelheid en veilgroepindeling van de plantenklokken zodat
de klanten de klokken makkelijk kunnen bijhouden bij
beeldveilen.
Digitaal is de standaard

Het voornemen om dit najaar te starten met beeldveilen planten
heeft het nodige losgemaakt bij een aantal klanten en kwekers.
Tijdens de gesprekken bleek onder meer dat de leden de
digitaliseringstrategie van Royal FloraHolland breed ondersteunen
en dat deze niet ter discussie staat. Voor de implementatie van de
digitalisering zijn representatieve productfoto's en juiste
aanvoerinformatie essentieel. Op dit moment zijn de foto's en de
aanvoerinformatie nog van onvoldoende kwaliteit. Het is nu te
vroeg om te stoppen met het tonen van planten voor de fysieke
klok. Daarom werken we hulpmiddelen uit om kwekers en klanten te
helpen met de digitalisering.

Meer weten?
In
gesprek met klanten en kwekers over beeldveilen planten
Extra alv: beeldveilen planten ondersteunen en behapbaar
maken

TweetMeer gerelateerd nieuwsOnjuiste productfoto? Reclameren kan vanaf 1 augustus 201727 juli 2017Verruim uw markt met representatieve productfoto?s13 juli 2017