Praktijkopleider

Beroepsbeeld

Als praktijkopleider ben je zowel uitvoerend als faciliterend bezig. Je bent namelijk verantwoordelijk voor het gehele leerproces van deelnemers aan de beroepspraktijkvorming. Aan de ene kant zal je een werkbegeleider coachen bij het uitvoeren van zijn taken. Aan de andere kant maak je bijvoorbeeld een leerplan voor de stagiair/ leerling. Kortom, je organiseert en co÷rdineert een opleidingstraject voor zowel de stagiair/ leerling, als de werkbegeleider. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de totale kwaliteit van het begeleiden en beoordelen binnen de organisatie, of instelling. Je voert zowel organisatorische, didactische, beoordelende, als begeleidende werkzaamheden uit.

Praktijkopleider

Beroepseisen

De praktijkopleider fungeert als een soort vertrouwenspersoon voor zowel de werkbegeleider als de stagiair/ leerling. Toch ben jij ook degene die het functioneren van die stagiair/ leerling beoordeelt. Het is dus van belang dat jij naast de stagiair/ leerling weet te staan, maar op de juiste momenten ook erboven. Jij kunt mensen goed aanvoelen en kunt meebewegen met wat er in hun hoofden omgaat. Daarnaast bezit de praktijkopleider goede coachings- en begeleidingsvaardigheden. Dit komt je vooral van pas als je met de werkbegeleider samenwerkt. Je bent goed op de hoogte van de eisen die gesteld worden aan de toetsing en beoordeling en houdt veranderingen bij, door bijvoorbeeld vakliteratuur te lezen


Werkomstandigheden

Een praktijkopleider kan werkzaam zijn bij in verschillende sectoren en bij diverse instellingen en organisaties. Je moet hierbij denken aan de gezondheidszorg: verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrie en thuiszorg. Een praktijkopleider kan ook in de welzijnssector terecht, bijvoorbeeld bij: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, jeugd- en jongerenwerk en in organisaties op het gebied van sport en bewegen. In kleinere organisaties combineer je je functie vaak met een functie als uitvoerende, of leidinggevende of met die van werkbegeleider.

Gerelateerde werkgevers
Ervaringsverhalen

Praktijkopleider

Ik ben destijds begonnen met werken in een verpleeg- en verzorgingshuis voor kinderen met een lichamelijke aandoening. Vanuit daar … lees meer


Vacatures

Toon per pagina: 10 | 20 | 50
Praktijkopleider - MBOjobmatch
Plaats(en): heel Nederland
Toon per pagina: 10 | 20 | 50

Staat er geen vacature voor jou bij? Pas eventueel gebruikte filters aan of start een zoekactie op basis van de eigenschappen van dit beroep.