Vacatures voor jeugdbeschermers bij jeugdzorg en kinderbescherming.

Jeugdbeschermer vacatures bij jeugdzorg en kinderbescherming. Werkzaamheden, ervaringen en vereisten van een jeugdbeschermer in dienst van een organisatie.


Beroepsbeeld

Het beroep van jeugdbeschermer is afwisselend en uitdagend, maar tegelijkertijd ook erg intensief. Je werkt met kinderen en jongeren die in de problemen zijn gekomen. Deze kinderen of jongeren kampen bijvoorbeeld met psychische problemen of zijn in het criminele circuit beland. Ook kan het zijn dat de situatie thuis erg problematisch is. In zulke gevallen kan de kinderrechter ingrijpen en bijvoorbeeld een toezichtregeling instellen. Jij bent verantwoordelijk voor het helpen en begeleiden van deze jongeren en eventueel de gezinnen waarin ze opgroeien. Hiervoor stel je een plan van aanpak op en breng je advies uit aan de rechter over welke maatregelen het beste kunnen worden genomen. Je bent ook een bemiddelaar in het geval van problemen. Je checkt of de door jou voorgestelde maatregelen in de praktijk ook worden uitgevoerd. Je rapporteert aan de betrokken hulpverleners en instanties. Je legt al je bevindingen netjes vast in een dossier.


Beroepseisen

Je bent natuurlijk erg sociaal en bent in staat om een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen. Daarnaast houd je altijd het uiteindelijke doel in de gaten en werk je hiernaar toe. Als jeugdbeschermer krijg je te maken met soms vervelende en onverwachte situaties. Daarom is het belangrijk dat je een sterke persoonlijkheid hebt en durft in te grijpen. Je bent stressbestendig en flexibel. Ook zijn je mondelinge en schriftelijke vaardigheden goed.


Werkomstandigheden

Een jeugdbeschermer wordt tegenwoordig ook wel een jeugdzorgwerker genoemd. Jeugdbeschermers werken bij een bureau met als specialisme het verlenen van jeugdzorg. Ook bij bijvoorbeeld de reclassering en de raad van kinderbescherming vind je jeugdbeschermers.


Vacatures


Er zijn geen functies gevonden aan de hand van jouw selectie

Pas eventueel gebruikte filters aan of start een zoekactie op basis van de eigenschappen van dit beroep.