Jeugdreclasseerder

Beroepsbeeld

Als jeugdreclasseerder begeleid je jongeren, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie. De kinderrechter of de Raad van de Kinderbescherming verwijst deze jongeren aan jou door en jij hebt dan de taak om ze weer op het rechte pad te krijgen (en te houden). Het eerste wat je doet is het maken van een hulpverleningsplan. Daarvoor moet je eerst inzicht krijgen in de situatie van de jongere. Hiertoe voer je gesprekken met bijvoorbeeld ouders/ verzorgers, vrienden en andere familie. Vervolgens stel je het hulpverleningsplan op, waarbij je ook de taakstraffen organiseert en eventuele andere hulpverleners inschakelt. Vervolgens wordt het plan uitgevoerd en jij houdt het proces nauwlettend in de gaten. Daarbij leg je alles vast in een dossier, die uiteindelijk weer bij de kinderrechter terechtkomt.


Beroepseisen

Een jeugdreclasseerder moet goed kunnen overleggen en bemiddelen. Jouw doel is om de jongere uit de problemen te krijgen en daarvoor moet je de vrede weten te bewaren (bijvoorbeeld tussen jongere en gezin) en conflicten indammen. Je moet vooral overkomen als een echte ondersteuner. Je moet ook stevig in je schoenen staan, want je kunt in conflictueuze situaties terechtkomen, waarbij jij soms moet ingrijpen. Daarnaast moet je ook goed met jongeren kunnen omgaan en weten wat zich in hun belevingswereld afspeelt. Enige flexibiliteit van jouw kant is hier dan ook wel gewenst. Het spreekt vanzelf dat je ook moet beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.


Werkomstandigheden

Een jeugdreclasseerder werkt bij bureaus die gespecialiseerd zijn in jeugdzorg. Dit zijn bijvoorbeeld: Bureau Halt, de reclassering, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Je bent zowel in je eigen kantoor te vinden als op locatie bijvoorbeeld bij een huisbezoek, of een bezoek aan het gerechtshof.


Vacatures


Er zijn geen functies gevonden aan de hand van jouw selectie

Pas eventueel gebruikte filters aan of start een zoekactie op basis van de eigenschappen van dit beroep.