Keurmeester Rundveestamboek

Beroepsbeeld

Als keurmeester rundveestamboek controleer je of runderen tot een bepaald rundveeras behoren en of deze mogen opgenomen worden in het rundveestamboek van dat ras. Je keurt de runderen op basis van uiterlijke kenmerken, zoals het kleurpatroon, de conditie van de vacht, de horens, de poten, de uiers enzovoorts. De raszuiverheid controleer je ook aan de hand van eigendomsbewijzen en inschrijvingen in het stamboekregister. Je baseert je op afstammingscertificaten om na te gaan of de beweerde afstamming of herkomst van een dier correct is. Tegenwoordig kunnen hiervoor ook DNA-testen gebruikt worden. Als keurmeester rundveestamboek stel je de veehouders op de hoogte van de resultaten van de keuring. Bovendien adviseer je de veehouders over allerlei zaken betreffende de veehouderij, bijvoorbeeld het vermijden van inteelt, het volgen van kwaliteitsvoorschriften enzovoorts.


Beroepseisen

Een keurmeester rundveestamboek moet nauwgezet de uiterlijke kenmerken van een dier kunnen vaststellen. Een scherp oog en kritische ingesteldheid zijn hierbij van belang. Je moet professioneel kunnen omgaan met veehouders en in staat zijn om minder populaire beslissingen te nemen. Opmerkingen en kritiek over je beslissingen moet je op een kalme maar overtuigende manier kunnen weerleggen. Je werkt nauwkeurig en gewetensvol. Als keurmeester rundveestamboek moet je je veel verplaatsen en werken op verschillende locaties en in verschillende omstandigheden.


Werkomstandigheden

Een keurmeester rundveestamboek keurt runderen bij veehouders, op veemarkten en op landbouwbeurzen.


Vacatures


Er zijn geen functies gevonden aan de hand van jouw selectie

Pas eventueel gebruikte filters aan of start een zoekactie op basis van de eigenschappen van dit beroep.