Cultuurtechnicus vacatures, bij overheidsinstellingen en provincies.

Vacature voor cultuurtechnicussen, bij overheidsinstellingen en provincies. Werkzaamheden, ervaringen en vereisten van een cultuurtechnicus in dienst van een organisatie.


Beroepsbeeld

Je focust op het plannen van (opnieuw) in te richten gebied voor bijvoorbeeld een gemeente of provincie. Hiervoor verricht je verschillende onderzoeken; wat voor bodem het betreft, wat voor cultuur qua beplanting er aanwezig is en wat voor gebruiksdoel ervoor is vastgesteld. De uitkomsten van deze onderzoeken vertaal je naar een plan, over hoe het gebied in cultuur gebracht kan worden. Uiteraard houd je in dit plan rekening met budgetten en haalbaarheid. Het beroep van cultuurtechnicus kent dus zowel vele praktische als theoretische vlakken en bestaat dan ook uit veel veldwerk.


Beroepseisen

Omdat je bezig houdt met het inrichten van (grote) vlakken gebied, zal je als cultuurtechnicus een hoge mate van ruimtelijk inzicht moeten hebben. Verder ben je bezig met het nemen (en analyseren) van monsters van bijvoorbeeld bodem en water. Hierbij komen ook analytische vaardigheden kijken. De uitkomsten van deze onderzoeken communiceer je helder naar je opdrachtgever. Met het in cultuur brengen van landschappen kun je met dit beroep zelf een stempel zetten op de landschappen in Nederland!


Werkomstandigheden

Een cultuurtechnicus heeft elke dag weer een andere werkplek; de ene keer ben je buiten bezig met het uitmeten van een terrein, de andere dag ben je bezig op kantoor met het uitwerken van plannen rondom een nieuw in te richten gebied, om vervolgens je plannen te presenteren aan de provincie. Deze plannen zijn erop geŽnt om een stuk land weer in cultuur te brengen.


Vacatures


Er zijn geen functies gevonden aan de hand van jouw selectie

Pas eventueel gebruikte filters aan of start een zoekactie op basis van de eigenschappen van dit beroep.