Docent aardrijkskunde vacatures, bij onderwijsinstellingen.

Vacatures voor docenten aardrijkskunde, bij onderwijsinstellingen. Werkzaamheden, ervaringen en vereisten van een docent aardrijkskunde.


Beroepsbeeld

Vind jij het vak aardrijkskunde erg interessant en is het jouw passie om kennis over te dragen aan jongeren? Dan kom jij als docent aardrijkskunde (tweedegraads) helemaal tot je recht. Je laat je leerlingen de natuurlijke processen van de bodems, het weer en de klimaten ontdekken. Verder breng je ze ook kennis bij op het gebied van sociale en economische verhoudingen in een land of een gebied. Je bereidt lessen voor, waarbij je ervoor zorgt dat de lessen de leerlingen aanspreken. Je hoofdtaak is het lesgeven. Je legt de stof uit en geeft je leerlingen huiswerk. Je toetst of de leerlingen de lesstof goed begrijpen door middel van overhoringen en proefwerken. Een belangrijk gedeelte van je tijd spendeer je dan ook aan het nakijken van de toetsen en de administratieve verwerking hiervan. Ook heel belangrijk is het coachen en begeleiden van de leerlingen. De leerlingen die iets meer moeite hebben met de leerstof kunnen rekenen op extra aandacht. Je vergadert vaak met collega’s om de vorderingen van de leerlingen te bespreken. Ook heb je contact met de ouders tijdens ouderavonden.


Beroepseisen

Als docent moet je natuurlijk een luisterend oor kunnen bieden aan je leerlingen en hun ouders. Ook kun je goed communiceren met je collega’s. Je bent pedagogisch sterk onderlegd en je creëert een veilige lesomgeving voor je leerlingen. Je weet duidelijk grenzen aan te geven en bent niet bang om in te grijpen bij een lastige situatie. Vanzelfsprekend kun je kennis goed overdragen op je leerlingen. In verband met de hoge werkdruk is stressbestendigheid belangrijk.


Werkomstandigheden

Als docent aardrijkskunde tweedegraads geef je les in het vak aardrijkskunde aan alle leerjaren van het vmbo, aan de eerste drie leerjaren van havo en vwo en op het middelbaar onderwijs. Ook is het mogelijk dat je volwassenen les gaat geven. Je werkterrein bevindt zich dus vooral op de middelbare school.


Vacatures


Er zijn geen functies gevonden aan de hand van jouw selectie

Pas eventueel gebruikte filters aan of start een zoekactie op basis van de eigenschappen van dit beroep.