Docent Economische / Juridische Vakken

Beroepsbeeld

Je geeft les in vakken die te maken hebben met economie en recht. Tot economische vakken behoren onder andere algemene economie, bedrijfseconomie, boekhouding, bank- en financiewezen enzovoorts. Juridische vakken omvatten onder meer privaatrecht, arbeidsrecht en civiel recht. Je baseert je op het voorgeschreven leerplan om je lessen thuis voor te bereiden. Je zorgt voor de nodige handboeken of je stelt zelf een cursus samen. Je gebruikt je didactische kwaliteiten als docent om de voorgeschreven leerstof zodanig uit te leggen aan je leerlingen, dat deze ge´nteresseerd en geboeid raken in het vakgebied. Regelmatig test je de vorderingen van de leerlingen door het afnemen van toetsen of proefwerken. De resultaten hiervan bespreek je samen met de leerlingen en eventueel met de ouders. Je geeft individuele begeleiding aan leerlingen die moeilijkheden ondervinden met de leerstof. Je neemt deel aan besprekingen met je collega-docenten over de vorderingen van de leerlingen van een bepaalde klas of groep. Je zorgt voor het nodige didactische materiaal en organiseert ook studiebezoeken aan bedrijven, instellingen en dergelijke.


Beroepseisen

Je beheerst op een perfecte manier je vakgebied (economie of recht). Je leest de nodige vakliteratuur, je neemt deel aan studiedagen en je schoolt jezelf voortdurend bij. Door je manier van lesgeven kun je bij de leerlingen interesse opwekken voor je vak. Je bent in staat om de orde en tucht tijdens de lessen te bewaren en zorgt samen met je collega-docenten voor kwaliteitsvol onderwijs.


Werkomstandigheden

Als docent economische / juridische vakken geef je les in een school van het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of hoger beroepsonderwijs.


Vacatures


Er zijn geen functies gevonden aan de hand van jouw selectie

Pas eventueel gebruikte filters aan of start een zoekactie op basis van de eigenschappen van dit beroep.