Leraar Speciaal Basisonderwijs (SBO)

Beroepsbeeld

Je geeft les aan leerlingen die zich in het reguliere basisonderwijs niet optimaal ontwikkelen. Het kan gaan over moeilijk lerende kinderen, kinderen met een leerachterstand of met gedragsproblemen. Als leraar speciaal basisonderwijs streef je dezelfde doelstellingen na als leerkrachten in het reguliere basisonderwijs. Je geeft echter de leerlingen wat meer tijd om deze doelstellingen te bereiken en geeft hen een meer intensieve en individuele begeleiding. Je streeft ernaar om de kinderen na groep 8 te laten doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs. De leerlingen worden ingedeeld in kleinere klassen in een rustiger omgeving. Je houdt rekening met de specifieke problematiek van elke leerling. Je baseert je op het opgestelde zorgplan om elke leerling op een optimale manier te begeleiden. Je zorgt voor duidelijke en gestructureerde lessen, alsook voor speciaal lesmateriaal. Je houdt de vorderingen van de leerlingen voortdurend in de gaten en bespreekt deze met de ouders, collega's en eventueel met andere hulpverleners.

Leraar Speciaal Basisonderwijs (SBO)

Beroepseisen

Als leraar speciaal basisonderwijs moet je in de eerste plaats oog hebben voor de specifieke problematiek van elke leerling. Je moet over uitstekende didactische kwaliteiten beschikken om de leerstof aan elke individuele leerling op de meest gepaste manier aan te reiken. Je beschikt over het nodige geduld en inlevingsvermogen om leerlingen met een leerachterstand of met gedragsproblemen zo goed mogelijk te begeleiden. Voor elke individuele leerling moet je kunnen inschatten wat de beste manier is om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Je bent sociaal en communicatief, en streeft een goede samenwerking na met collega's, ouders en hulpverleners. Je volgt de evolutie in je vakgebied op de voet en je schoolt je voortdurend bij.


Werkomstandigheden

Een leraar speciaal basisonderwijs werkt in een school voor speciaal basisonderwijs, bestemd voor leerlingen die wegens bepaalde problemen niet meekunnen in het reguliere basisonderwijs.

Ervaringsverhalen

Praktijkopleider

Ik ben destijds begonnen met werken in een verpleeg- en verzorgingshuis voor kinderen met een lichamelijke aandoening. Vanuit daar … lees meer


Vacatures


Er zijn geen functies gevonden aan de hand van jouw selectie

Pas eventueel gebruikte filters aan of start een zoekactie op basis van de eigenschappen van dit beroep.