Remedial Teacher

Beroepsbeeld

Als remedial teacher heb je een erg diverse functie. Je geeft extra ondersteuning aan leerlingen met bepaalde leer- of gedragsproblemen of stoornissen. Dat kan je zien in de vorm van bijles om de achterstanden van de leerling weg te werken. In sommige gevallen wordt een remedial teacher ingeschakeld door de docent, maar meestal door de leerling zelf of de ouders. Allereerst begint de behandeling met een intakegesprek waar meestal uit blijkt wat het leerprobleem van de leerling is. Soms moet je de leerling eerst toetsen of observeren voordat het probleem vastgesteld kan worden. Nadat het probleem bekend is, stel je een lesplan op. Daarna begeleidt de remedial teacher de leerling bij het uitvoeren van het speciale lesprogramma. Het doel van remedial teaching is om de leerling met een leerprobleem of –stoornis zo te ondersteunen dat hij of zij het onderwijs gewoon op eigen niveau of dezelfde school kan blijven volgen. Ook informeer je leraren op het gebied van leerproblematiek zodat zij dit vroegtijdig bij leerlingen kunnen signaleren.


Beroepseisen

Een remedial teacher moet beschikken over een aantal vaardigheden. Zo ben je in staat om de leerling goed te kunnen coachen. Dat doe je onder andere door goed naar hem of haar te luisteren. Je moet de leerling kunnen inspireren, geruststellen en effectief kunnen coachen. Als remedial teacher moet je beschikken over een onderwijsachtergrond en een gedegen pedagogische achtergrond. En je bent communicatief vaardig want je staat in contact met de leraar, de leerling en diens ouders en eventueel andere pedagogisch medewerkers of remedial teachers.


Werkomstandigheden

Een remedial teacher is werkzaam op een school of heeft een eigen praktijk. Je geeft namelijk gespecialiseerde begeleiding aan leerlingen met leerproblemen of leerstoornissen. Meestal werkt een remedial teacher op een school voor primair, speciaal of voortgezet onderwijs. Er zijn ook remedial teachers die vanuit huis werken en dus niet verbonden zijn aan een onderwijsinstelling.


Vacatures


Er zijn geen functies gevonden aan de hand van jouw selectie

Pas eventueel gebruikte filters aan of start een zoekactie op basis van de eigenschappen van dit beroep.