Muziekbibliothecaris

Beroepsbeeld

Als muziekbibliothecaris vervul je ongeveer dezelfde taken als een gewone bibliothecaris, maar dan voor muziekartikelen in plaats van boeken. Je bent bezig met het aankopen, sorteren en uitlenen van muziek-CD's, grammofoonplaten, muziektijdschriften en bladmuziek. Je koopt nieuwe artikelen aan en geeft deze een code. Je zorgt ervoor dat nieuw aangekochte items in het archiveringssysteem van de bibliotheek worden ingevoerd. Je registreert welke materialen worden uitgeleend en worden teruggebracht. Eventueel verwittig je de ontleners ervan dat een bepaald artikel de uitleentermijn heeft overschreden. Een muziekbibliothecaris moet goed op de hoogte zijn van de inhoud van de muziekcollectie. Je moet de gebruikers kunnen bijstaan in het vinden van een bepaalde titel in de verzameling. Bij het terugbrengen van materialen controleer je of de CD's of grammofoonplaten niet beschadigd zijn, en of er bij tijdschriften of bladmuziek geen bladen ontbreken. Je zorgt er ook voor dat teruggebrachte materialen op de juiste plaats in de muziekbibliotheek worden teruggezet. Je houdt de muziekbibliotheek en het archiveringssysteem in orde en up-to-date, zodat bezoekers snel een bepaald werk kunnen vinden. Een muziekbibliothecaris volgt bovendien de muziekwereld op de voet en doet voorstellen voor nieuwe aankopen. Je maakt afspraken met andere muziekbibliotheken in verband met het onderling uitlenen van items.


Beroepseisen

Als muziekbibliothecaris moet je in de eerste plaats een grote voorliefde hebben voor muziek in het algemeen. Je bent op de hoogte van de verschillende muziekgenres, de belangrijkste artiesten en de bekendste werken. Je luistert ook naar de vragen en voorkeuren van de bibliotheekbezoekers en stelt de aankoop van nieuwe artikelen voor aan de leidinggevende. Je werkt nauwkeurig en precies bij het registreren van uitgeleende en teruggebrachte materialen. Je bent communicatief en behulpzaam voor de bezoekers van de bibliotheek.


Werkomstandigheden

Een muziekbibliothecaris werkt in de muziekafdeling van een bibliotheek.

Ervaringsverhalen

Pianotechnicus

Wat ik ontzettend leuk vind aan mijn beroep is dat ik op freelance basis werk. Dit maakt dat ik de opdrachten kan aannemen die ik … lees meer


Vacatures


Er zijn geen functies gevonden aan de hand van jouw selectie

Pas eventueel gebruikte filters aan of start een zoekactie op basis van de eigenschappen van dit beroep.