Restaurator Kunstvoorwerpen

Beroepsbeeld

Je begint met een analyse van het kunstvoorwerp. Je stelt vast wat er gerestaureerd moet worden en hoe dit het beste kan worden uitgevoerd. Vervolgens stel je een offerte op, waarin je bovenstaande uitlegt en ook een raming van de kosten maakt. Zodra de klant akkoord is, ga je beginnen met de restauratie. Afhankelijk van het voorwerp (een schilderij, een beeld, een meubelstuk, enzovoort) gebruik je bijbehorende materialen. Dat kan verf en penseel zijn, maar net zo goed een handfreesmachine of een beitel, Jouw doel is altijd om het kunstvoorwerp zoveel mogelijk weer in oude staat te herstellen. De meeste restauratoren van kunstvoorwerpen hebben zich gespecialiseerd in één, of enkele soort(en) kunstvoorwerp(en), bijvoorbeeld schilderijen.


Beroepseisen

Het is heel erg leuk om je bezig te houden met bijvoorbeeld een schilderij van drie eeuwen oud, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Je moet heel voorzichtig zijn en nauwgezet kunnen werken. Tevens moet je geduld op kunnen brengen en urenlang door kunnen werken aan één klein dingetje. Je moet ook over een brede vakkennis beschikken: je kunt bijvoorbeeld omgaan met infrarood technieken en röntgenstraling. Daarnaast heb je veel materiaalkennis. Hoe werkten de kunstenaars van vroeger? Welke materialen gebruikten ze? Dit zijn vragen die je moet kunnen beantwoorden.


Werkomstandigheden

Een restaurator kunstvoorwerpen werkt meestal bij een restauratieatelier. Het is ook mogelijk om als zelfstandig restaurator kunstvoorwerpen aan de slag te gaan. Je werkzaamheden voer je voornamelijk uit in een atelier. Wel ben je aanwezig op de locatie van het kunstvoorwerp, als deze vervoerd gaat worden naar jouw atelier. Je begeleidt dan het transport, om er op toe te zien dat dit met de uiterste zorg gebeurt. Alleen als het echt niet anders kan, werk je op de locatie waar het kunstvoorwerp zich bevindt.


Vacatures


Er zijn geen functies gevonden aan de hand van jouw selectie

Pas eventueel gebruikte filters aan of start een zoekactie op basis van de eigenschappen van dit beroep.