Baggermeester

Beroepsbeeld

Je belangrijkste taak als baggermeester is het correct en economisch bedienen van het baggermaterieel. Je bedient, onderhoudt en herstelt de baggerwerktuigen tijdens het baggeren en voert noodzakelijke handelingen uit om de baggerspecie te zuigen, af te voeren en te storten. Daarnaast stuur je het baggerproces aan op alle typen werktuigen. Tijdens het baggeren bevind jij je als baggermeester meestal op de brug of in het bedieningshuis. Voor controles en reparaties werk je aan dek. De baggerinstallatie wordt bediend vanachter een lessenaar op de brug met daarop bedieningshendels en beeldschermen.

Er kan gebaggerd worden met zelfvarend en stationair materieel. Sleephopperzuigers zijn zelfvarend en kunnen de baggerspecie al varend opzuigen, ook op grote dieptes. Als het beun gevuld is, vaart het schip naar een stortzone om de specie te lossen. De cyclus van opzuigen en lossen wordt voortdurend herhaald.


Beroepseisen

Een stationair baggerwerktuig is niet-varend en het baggerproces is per type werktuig verschillend. Als baggermeester op zelfvarend materieel rapporteer jij aan het hoofd van de wacht. Op stationair materieel geef jij de leiding. Je moet dus een samenwerkende houding hebben en zorgen voor teamwork. Daarnaast beschik je over verantwoordelijkheidsgevoel en je streeft naar goede kwaliteit van het eigen werk. Omdat je te maken kan krijgen met afwijkingen in de gangbare procedures moet je snel, alert en oplossingsgericht te werk kunnen gaan. Baggeren gebeurt vaak in het buitenland. Je moet hiervoor in het buitenland werken en dus ook langere tijd van huis willen zijn.

Spreken de werkzaamheden van baggermeester je aan? Dan is dit beroep zeker iets voor jou!


Werkomstandigheden

Als baggermeester werk je bij bedrijven die actief zijn baggersector, die deel uitmaakt van de branche waterbouw. Waterbouwbedrijven zijn gericht op het uitvoeren van baggerwerken, zowel op binnenwateren als buitengaats, en/of op het uitvoeren van kust- en oeverwerken, langs rivieren en kanalen of in zeehavens.


Vacatures

Toon per pagina: 10 | 20 | 50
Baggermeester - MBOjobmatch
Plaats(en): heel Nederland
Toon per pagina: 10 | 20 | 50

Staat er geen vacature voor jou bij? Pas eventueel gebruikte filters aan of start een zoekactie op basis van de eigenschappen van dit beroep.