Medisch Microbiologisch Ingenieur

Beroepsbeeld

Een medisch microbiologisch ingenieur onderzoekt welke micro-organismen (virussen, bacteriŽn, ...) aanwezig zijn in menselijk lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld in weefsels of in lichaamsvloeistoffen (bloed, urine, speeksel,...). Je kan daarbij gebruikmaken van verschillende werkwijzen, bijvoorbeeld microscopie, gramkleuring en het op kweek zetten van lichaamsmateriaal op een voedingsbodem. Tegenwoordig wordt ook DNA-analyse gebruikt als onderzoeksmethode. Je bereidt de monsters voor en volgt een geschikte werkwijze om te bepalen welk soort micro-organismen aanwezig zijn. Vervolgens rapporteer je de bevindingen aan de verwijzende specialist of onderzoeksleider. Als medisch microbiologisch ingenieur controleer je bovendien alle onderzoeksresultaten en spoor je eventuele fouten op. Eventueel ontwikkel je een nieuwe onderzoeksmethode.

Een medisch microbiologisch ingenieur die wetenschappelijk onderzoek verricht, tracht na te gaan hoe bepaalde micro-organismen ziekten bij mensen veroorzaken. Ook onderzoek je hoe deze ziekten voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld door mee te helpen met het ontwikkelen van nieuwe vaccins.


Beroepseisen

Als medisch microbiologisch ingenieur moet je perfect op de hoogte zijn van de verschillende onderzoeksmethoden voor de determinatie van micro-organismen. Je moet de beperkingen van deze methoden kunnen inschatten en de oorzaak van eventuele foute onderzoeksresultaten kunnen opsporen. Je moet nauwkeurig en precies werken, en bovendien de veiligheidsrichtlijnen nauwgezet volgen. Je moet de onderzoeksresultaten op een correcte en overzichtelijke manier kunnen rapporteren. Nieuwe inzichten in je vakgebied volg je op de voet, je leest vakliteratuur en woont studiedagen bij. Je zorgt ervoor dat je kennis van het vakgebied voortdurend up-to-date blijft.


Werkomstandigheden

Als medisch microbiologisch ingenieur werk je in een laboratorium dat verbonden is aan een ziekenhuis of een instelling voor medisch onderzoek.


Vacatures


Er zijn geen functies gevonden aan de hand van jouw selectie

Pas eventueel gebruikte filters aan of start een zoekactie op basis van de eigenschappen van dit beroep.