Docent Creatieve Vakken

Beroepsbeeld

Je geeft les over creatieve vakken aan leerlingen in het voortgezet onderwijs, het hoger en middelbaar beroepsonderwijs of aan volwassenen. Tot creatieve vakken behoren tekenen, muziek maken, handvaardigheid, drama enzovoorts. Je hebt de taak om je lessen op een boeiende en educatieve manier te brengen. Uiteraard pas je je lesmethode aan het niveau van je publiek aan (volwassene, hoger onderwijs, voortgezet onderwijs). Je zoekt voortdurend naar de beste manier om creativiteit bij je leerlingen te stimuleren. Je evalueert de vorderingen van je leerlingen en stuurt bij waar nodig. Je bespreekt samen met de leerling (en met de ouders, indien van toepassing) de bereikte resultaten en bekijkt eventueel hoe deze resultaten kunnen verbeterd worden. Samen met je collega-docenten en de schooldirectie bespreek je de onderwijsorganisatie, de inhoud van de opleiding, de eventuele aankoop van bijkomend didactisch materiaal en dergelijke. Je neemt deel aan diverse activiteiten zoals schooluitstappen, ouderavonden, schoolfeesten, opendeurdagen enzovoorts. Je lessen voorbereiden doe je thuis, evenals het nakijken van opdrachten en toetsen.


Beroepseisen

Als docent creatieve vakken beheers je natuurlijk uitstekend je creatieve vakgebied. Je hebt het talent om creativiteit in je leerlingen aan te wakkeren en je lessen op een stimulerende en inspirerende manier te geven. Bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs moet je soms voldoende gezag uitstralen om de orde in het klaslokaal te handhaven. Je werkt op een collegiale manier samen met je collega-docenten om kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden.


Werkomstandigheden

Een docent creatieve vakken geeft les in een school van het voortgezet onderwijs, het middelbaar of hoger beroepsonderwijs of in een centrum voor volwasseneneducatie.


Vacatures


Er zijn geen functies gevonden aan de hand van jouw selectie

Pas eventueel gebruikte filters aan of start een zoekactie op basis van de eigenschappen van dit beroep.